ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 2 รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2564ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 2 รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีรายชื่อสำรองครั้งที่ 2 รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2564ประเภท สอบคัดเลือกทั่วไป ความสามารถพิเศษ และยืนยันสิทธิ์ T.U.

จำนวน 84 คน โดยแยกตามแผนการเรียนดังนี้ 

  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 59คน    สำรองลำดับที่ 257-316
  • แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ จำนวน 5คน     สำรองลำดับที่ 42–46
  • แผนการเรียนภาษาไทย – สังคมศึกษา จำนวน 3คน     สำรองลำดับที่ 36-38
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 6คน     สำรองลำดับที่ 21-26
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาจีน จำนวน 6คน     สำรองลำดับที่ 40-45
  • แผนการเรียนศิลป์ – ภาษาเกาหลี จำนวน 5คน     สำรองลำดับที่ 23-27

รายงานตัวและมอบตัว ในวันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 – 11.00 น. ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

https://drive.google.com/file/d/105J-smazeNAquI_SgmVHAiZd9FpxXzgS/view?usp=sharing