หน้าแรก
การก่อตั้งชมรมทำเนียบกรรมการกองทุนกิจกรรมความสำเร็จผู้จัดทำ
เข้าสู่ศูนย์เพื่อนใจออนไลน์

หนุ่ม - สาว
TO BE NO.1
นฤป เชาวลิต
หนุ่ม TO BE NO.1
สรวีย์ จันทร์แก้ว
สาว TO BE NO.1
   ชมผลงาน เด็ก TO BE
TO BE NETWORK
TO BE NUMBER ONE
TO BE NUMBER ONE
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

TO BE NUMBER ONE ลานสกาประชาสรรค
TO BE NUMBER ONE
ลาซาลจันทบุรี

้ิ้ิ่้

ชมรมต้นกล้า TO BE NUMBER ONE
ฟังและโหลดเพลง
ไม่มีอะไรไกลเกินฝัน เพลงใหม่ ในโครงการ To Be Number One
ฟังและโหลดเพลง
เพลงTo Be Number One
เพลงในโครงการ
To Be Number One
    ลิงก์เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาดใต้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลิงก์เพื่อความบันเทิง
www.webthaidd.com
www.kapook.com
www.sanook.com
www.hunsa.com
www.hi5.com
www.teenee.com
www.bangkokcity.com
  พวกเราเหล่า To Be Number One    

<<< - - - - - ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ชมรม TO BE NUMBER ONE เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ - - - โครงการรณรงณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้ชื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE - - - - - นานากิจกรรม นานาสาระ ของพวกเราเหล่า TU TO BE NUMBER ONE - - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1 - - - >>

        ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
้ ได้ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดบุหรี่โลกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นโทษของบุหรี่ โดยมีคำขวัญว่า เยาวชนยุคใหม่ ต้านภัยบุหรี่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่วันที่ 30 พฤษภาคม 2551


                                                                                  
(คลิกดูภาพประกอบ)

ประกวดจังหวัด To Be No.1

        ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ร่วมจัดนิทรรศการการประกวดจังหวัด To Be Number One ระดับประเทศ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่
15 พฤษภาคม 2551


                                                                                  
(คลิกดูภาพประกอบ)

รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ

           ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้เข้ารับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดมหกรรม To Be Number One ประเภท สถานศึกษา ระดับภาคใต้ จาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

                                                                                  (คลิกดูภาพประกอบ)

ค่ายกล้านำ
           การอบรมกล้านำ ภายใต้โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ โดยเครือข่ายเพื่อนคุณธรรมฯร่วมกับกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อ ปลูกฝังภาวะการเป็นผู้นำแก่เยาวชนแกนนำ จำนวนผู้เข้าร่วม 180 คน ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2551
                                                                 (คลิกดูภาพประกอบ)

                                                      
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์       
ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ รับการประเมิน ชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ระดับประเทศ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ วันที่ 3 มิถุนายน 2551

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการประกวดชมรม To Be Number One ระดับประเทศ
ประจำปี 2551 ณ กรุงเทพฯ

วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จัดอบรมค่ายกล้านำภาย ใต้ โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศษฐกิจพอเพียง รุ่น ภาคใต้
ชมรม To Be Number One เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จัดค่ายอาสาพัฒนาต้นกล้าน้อย ณ ร.ร. บ้านบางนกวัก อ. เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช เลื่อนเป็นต้นภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551

ปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อ 31 พฤษภาคม 2551 เวลา 17.00 น.
แสดงความคิดเห็น ต่อ เว็บไซต์
ติกต่อ เว็บมาสเตอร์

185 หมู่ 6 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000       087-476-6096
E-mail : mixky35001@hotmail.com สงวนลิขสิทธิ์ Copyright © 2007 Allrights Reserved